Tech2B Nieuws

Brainport Industries en Tech2B versterken samen de maakindustrie

tech2b-brainport-industries-john-blankendaal-managing-director-brainport-industries

“Brainport Industries en Tech2B kwamen elkaar al vaker tegen in ‘de maak’, het is dus logisch dat we nu gaan samenwerken.”

John Blankendaal en Sjors Hooijen praten enthousiast over hun samenwerking, die gezien de achtergronden van hun organisaties niet toevallig is. John is Managing Director van Brainport Industries (BI), een netwerk van toeleveranciers aan de maakindustrie met een campus in Eindhoven.

Sjors is mede-oprichter van maakindustrie-platform Tech2B, ook hij ziet veel toegevoegde waarde in hun samenwerking: “We komen via Brainport Industries dichter bij de OEM’ers. Oorspronkelijk zijn we gestart bij tier 5, 4 en 3 leveranciers, vooral MKB. We doen nu steeds meer met tier 2 en 1. We klimmen met onze oplossing in de keten naar boven dus. Met inmiddels al meer dan 1.000 actieve bedrijven en een database van 10.000+ bedrijven, kunnen we deze keten verder verbinden.” 

Waarom deze samenwerking?

John legt uit: “Tech2B is sinds kort lid van Brainport Industries, we verwelkomen ze met enthousiasme omdat ze onze keten kunnen versterken, vooral digitaal. We zijn aan het kijken hoe we hun oplossing kunnen toepassen, na de zomer geven we daarover samen een kennissessie.”

“We kwamen Tech2B al tegen bij digitale projecten als SCSN, de communicatiestandaard tussen ERP-systemen in de maakindustrie. Er zijn veel MKB-bedrijven zonder ERP of die het nut van SCSN niet zien, daar kan Tech2B een waardevolle rol als tussenpersoon spelen.” Sjors beaamt dat: “Daar heeft de OEM’er uiteindelijk ook voordeel bij: er zijn minder fouten in de keten en innovatie gaat sneller en breder, de MKB’er doet via ons ook mee.”

Hoe ziet jullie samenwerking er concreet uit?

John licht toe: “Brainport Industries is een coöperatie met leden, die ik beschouw als aandeelhouders. Tech2B is nu ook aandeelhouder. Een coöperatie wil economisch voordeel voor haar leden, in ons geval op het gebied van mens, techniek en markt. Tech2B heeft oplossingen om de keten beter te laten functioneren, deze passen perfect in de menukaart die BI haar leden biedt. We begeleiden hen bij het over de bühne krijgen van die oplossingen bij andere leden, maar er is geen gedwongen winkelnering.”

Sjors beaamt dit: “We willen de transparantie vergroten, zodat bedrijven elkaar beter kunnen vinden. Daarnaast willen we ‘tech hubs’ als BI met elkaar verbinden, zodat hun leden zichtbaar voor elkaar worden en regio’s verder versterkt kunnen worden. Dat kan zelfs over de grens, om internationaal kennis te delen en vindbaarheid te vergroten. We versterken hiermee ook de Europese marktpositie wereldwijd.”

Welk voordeel heeft deze samenwerking op het gebied van SCSN?

“De inkoper heeft met SCSN vaak een hybride oplossing, niet de gehele supply chain blijkt compatible met het netwerk. Tech2B gaat zorgen voor de verbinding met bedrijven zonder ERP of met een ERP die niet compatible is met SCSN. Ook zal het mogelijk zijn om direct op een ‘aanvraag een aanbod omgeving’ een RFQ te plaatsen of als inkoopportaal te laten dienen.”

“We gaan dus een koppeling maken met SCSN, de inkopende partijen met een ERP moeten dan in staat zijn om zijn RFQ’s te delen via Tech2B. Zo kan bijvoorbeeld mail ontsloten worden en kunnen alle transacties via SCSN afgehandeld worden. Van alle leden van BI hadden we er al 20 op ons platform, dus er was al een connectie. Dat willen we nu verder uitbreiden. Beide partijen zien erg veel potentie.”