Tech2B Blog

Toegangspoort tot capaciteit, machines, expertis, testing en kennis

shared assets

De regio Drechtsteden-Gorinchem staat bekend om het hechte cluster van maakindustrie, met een hoge dichtheid van MKB-bedrijven en een relatief hecht ecosysteem, voornamelijk gericht op de maritieme en offshore sector. Vandaag bundelen Smart Delta Drechtsteden, Duurzaamheidsfabriek, InnovationQuarter en het consortium Shared Assets hun netwerk op het digitale platform Tech2B. Een plek waarop maakbedrijven, start-ups en scale-ups uit de regio hun assets kunnen uitwisselen. Inmiddels zijn al ruim 4000 bedrijven aangesloten waarmee een plek op het platform je toegangspoort is tot capaciteit, machines, apparatuur, tooling, testfaciliteiten en kennis.

Shared Assets Platform

Het Shared Assets Platform van Tech2B biedt MKB-ers in de maakindustrie flexibele, laagdrempelige en kosteneffectieve toegang tot het gebruik van (complexe) productieprocessen. Maakbedrijven en productiefaciliteiten kunnen op deze manier omzet genereren door flexibele capaciteit op hun assets aan te bieden via het platform of door het platform als portaal te gebruiken voor vraag en aanbod. De applicatie onderscheidt zich door onder andere inzicht te bieden in de capaciteit van organisaties op asset niveau en door assets gemakkelijk beschikbaar te stellen voor meerdere (lokale) bedrijven. Deze bedrijven kunnen vervolgens zelf dicht op het proces zitten om (investerings)afwegingen te kunnen maken. 

Tech2B is een snelgroeiend bedrijf dat een platform heeft ontwikkeld voor het koppelen van vraag en aanbod in de maakindustrie. Het heeft inmiddels meer dan 5000 actieve gebruikers (maakbedrijven) in Nederland en groeit nu ook internationaal. Via het platform zijn momenteel meer dan 420.000 maakbedrijven te vinden in heel Europa op basis van specifieke processen, competenties, sector en locatie.

Een sterkere regionale maakindustrie door economische impact

Het consortium heeft een tweeledige visie voor het creëren van economische impact in de regio Drechtsteden. Ten eerste kunnen maakbedrijven, start-ups en scale-ups uit de regio kosteneffectief gebruikmaken van innovatieve technologie om hun producten en/of processen te verbeteren. Ze kunnen hiervoor assets (machines, apparatuur, tooling, testfaciliteiten, kennis, enz.) met elkaar delen via het platform. Zowel maakbedrijven als dienstverleners zoals ingenieursbureaus kunnen vraag en aanbod koppelen en innovatie en samenwerking stimuleren. Het inzichtelijk maken van asset availability kan grote toegevoegde waarde hebben voor de regionale maakindustrie, omdat het de flexibiliteit, kosteneffectiviteit en innovatie van productieprocessen kan vergroten.

Ten tweede beoogt het consortium met dit project bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Smart Campus Leerpark in Dordrecht. De Gemeente Dordrecht en het Da Vinci College hebben als trekkers van het Smart Campus Leerpark grote ambities voor de hotspot, ook op het gebied van Smart Industry en het ondersteunen van de regionale maakindustrie. Met de komst van de 'Maakfabriek', waar 1000 tot 1500 m² ruimte beschikbaar wordt gesteld voor voornamelijk scale-ups in de maakindustrie, wordt het ondersteunen van dit type bedrijven een belangrijke succesfactor voor acquisitie en behoud in de regio.

Ondersteuning voor regionale maakindustrie

Het Shared Assets Platform heeft als doelstelling om MKB, startups en scale-ups in de regionale maakindustrie te ondersteunen. Dit wordt onder andere bereikt door laagdrempelig en flexibel capaciteit op innovatieve, complexe en/of geautomatiseerde productieprocessen aan te bieden. Ook biedt het platform asset eigenaren een flexibele schil aan om hun omzet te verhogen en investeringsrisico's te mitigeren. Daarnaast wordt onderzocht waar bedrijven ondersteuning nodig hebben op het gebied van proceskennis en talentontwikkeling. Lokale en regionale maakbedrijven worden concreter verbonden aan diensten en faciliteiten die worden aangeboden door partners op het Smart Campus Leerpark via het TechHub segment op het Tech2B platform.

In één oogopslag zien wat de regio te bieden heeft

Jan Terlingen “Met dit initiatief helpen we nóg meer maakbedrijven in de regio, als verbinder en als vraagbaak. We realiseren ons dat veel bedrijven met grote uitdagingen zitten, waarbij een centrale plek kan helpen belangrijke stappen te zetten m.b.t. digitalisering en het ontmoeten van nieuwe partners. Vindbaarheid is daarbij cruciaal. Samen met Tech2B biedt Digitalzh maakbedrijven een directe link met de belangrijkste fieldlabs in Zuid-Holland en versterken we de positie als partners in digitalisering en automatisering.”

Door bedrijven diensten en co-financieringsmogelijkheden aan te bieden die ze ondersteunen in digitalisering, weet Digitalzh telkens een brug te slaan tussen vraag en aanbod in de maakindustrie. De TechHub zal deze connecties versterken en bedrijven beter vindbaar maken. Sjors Hooijen, CEO Tech2B: “Ons platform is intuïtief en werkt op basis van slimme algoritmes. Je maakt een profiel aan, bent automatisch verbonden aan het Digitalzh TechHub en ziet in één oogopslag wat de regio te bieden heeft.

Project partners: Smart Delta Drechtsteden, Duurzaamheidsfabriek, Haagse Hogeschool, Machinefabriek De Waal, Faes Cases BV, MDIM, Innovatie Roadmap Smart Manufacturing en Tech2B

Vragen of capaciteit en assets aanbieden? Neem contact op met Sjors Hooijen – Tech2B


Vragen of capaciteit en assets aanbieden? Neem contact op met Sjors Hooijen – Tech2B

Jan Terlingen

InnovationQuarter

jan.terlingen@innovationquarter.nl

 

Sjors Hooijen

Sjors@tech2b.cc

0622095320

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt