Tech2B Nieuws

"De waarde van de nederlandse maakindustrie"

tno-waarde van de industrie(2)

De maakindustrie in Nederland is van groot belang voor de Nederlandse economie en de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Dat blijkt uit het recente TNO-rapport ‘De waarde van de Nederlandse industrie’, dat opgesteld is in opdracht van VNO-NCW en FME. In dit rapport wordt de Nederlandse maakindustrie geprezen om haar bovengemiddelde innovativiteit en productiviteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de export, maar ook voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste conclusies uit het rapport en de rol die de Nederlandse maakindustrie speelt bij de transitie naar een duurzame en innovatieve economie.

De waarde van de Nederlandse maakindustrie


Volgens het TNO-rapport is de Nederlandse maakindustrie van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Zo is de sector goed voor 12% van het bbp. Door de sterke verwevenheid met de dienstensector is bij elkaar opgeteld naar schatting 20% van onze economie afkomstig van de industrie. Bovendien groeit de maakindustrie gemiddeld met 2,1% per jaar, terwijl de economie als geheel met 1,5% per jaar groeit. Dit toont aan dat de maakindustrie een belangrijke motor is voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland.

 

Cruciaal voor maatschappelijke uitdagingen


Naast de economische waarde van de maakindustrie, speelt de sector ook een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de productie van kunststoffen voor elektrische auto’s en bussen, machines voor de voedselverwerkende industrie en staal voor offshore windturbines. Het rapport laat zien dat de Nederlandse maakindustrie ijzersterk is en het gewicht van de investeringen in R&D in Nederland draagt. De innovatie die hieruit ontstaat is cruciaal voor de mondiale concurrentiekracht van Nederland.


Investeringen in innovatie en een gelijk Europees speelveld


Hoewel de Nederlandse maakindustrie een sterke positie heeft, is deze rol bij maatschappelijke transities niet vanzelfsprekend. Nederland haalt namelijk de doelstellingen op het gebied van innovatie en R&D-uitgaven als percentage van het bbp niet. Dit brengt het risico van de-industrialisatie met zich mee en dat heeft negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Landen om ons heen maken meer gebruik van de ruimte die ze uit Brussel krijgen om te investeren, wat onze industrie enorm benadeelt. Daarom pleit FME voor meer investeringen in innovatie en voor een gelijk Europees speelveld.Oplossingen voor de toekomst


Het rapport benadrukt dat Nederland een sterke maakindustrie heeft met prachtige mkb-bedrijven die een belangrijke

rol spelen bij de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Maar om deze rol te behouden en te versterken, zijn er wel stappen nodig. Zo moet er meer worden geïnvesteerd in innovatie en R&D. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om te innoveren en samen te werken met kennisinstellingen en andere bedrijven in de keten. Ook moet de overheid meer ondersteuning bieden bij het verkrijgen van financiering voor innovatieprojecten en moet er meer aandacht komen voor scholing en het aantrekken van jong talent.

Daarnaast is het belangrijk dat er een gelijk Europees speelveld komt, zodat Nederlandse bedrijven niet benadeeld worden ten opzichte van bedrijven uit andere landen. Hiervoor is een Europees industriebeleid nodig dat gericht is op het versterken van de Europese maakindustrie en het stimuleren van innovatie en duurzaamheid.

 

Conclusie

De Nederlandse maakindustrie speelt een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid. Het recente TNO-rapport laat zien dat de sector bovengemiddeld innovatief en productief is en dat er nog veel potentieel is voor verdere groei en innovatie. Om deze potentie te benutten, zijn er wel stappen nodig op het gebied van investeringen in innovatie, samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, en het creëren van een gelijk Europees speelveld. Met de juiste inzet kan de Nederlandse maakindustrie een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en innovatieve economie.

Lees het gehele rapport (TNO)

 

Subscribe by email