Tech2B Nieuws

3 inkooptrends binnen de maakindustrie

Ad linkedin vind toeleveranciers

Covid-19, grondstoffentekort en sterke marktschommelingen hebben voor ongekende uitdagingen gezorgd binnen de maakindustrie. Het belang van een van een goed inkoopbeleid is hierdoor sterker dan ooit naar voren gekomen. Inkoopprofessionals worden door deze omstandigheden gedwongen om kritisch naar bestaande processen te kijken en deze waar nodig opnieuw in te richten. 

Trends

In deze blog gaan we in op 3 inkooptrends binnen de industrie voor 2021 en bijhorende uitdagingen en oplossingen om hier goed mee om te gaan. Inkopers die slim inspelen op deze trends, zijn niet alleen weerbaarder in hun inkoopbeleid, ze zullen ook blijvend concurrerend voordeel kunnen bieden voor hun organisaties.

3 inkooptrends:

  1. Digitalisering & Industrie 4.0
  2. Leveranciersmanagement
  3. Inkoopprocessen & Sourcing-strategie
1. Digitalisering & industrie 4.0

De afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet op het gebied van digitalisering binnen de maakindustrie. Vooral OEM’ers en Tier 1&2 suppliers maken grote stappen met betrekking tot Enterprise resource planning (ERP) systemen, inkoopportalen en systeemkoppelingen. Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de toeleverketen, doordat doorlooptijden verkort kunnen worden en efficiënter gewerkt kan worden. 

Deze trend is als gevolg hiervan sterk in kracht aan het toenemen, inkoopafdelingen die actief inzetten op de verschillende mogelijkheden van industrie 4.0, zullen substantiële waarde kunnen toevoegen aan het onderscheidend vermogen en continuïteit van hun organisatie. 

Hiernaast is er een platform met verschillende functionaliteiten gericht op Big data & Artificial Intelligence in de markt gezet. Door gebruik te maken dit platform zijn inkopers in staat sneller dan ooit marktbreed inzicht te krijgen in beschikbare capaciteit en expertise, ook bij Tier 3, 4 & 5 en toeleveranciers. 

Uitbreiding ERP

Hierin zien we een trend dat een groeiend aantal bedrijven agile applicaties bovenop hun bestaande ERP-systemen gebruiken en koppelen. Dit in tegenstelling tot het verleden waarbij er geprobeerd werd om ERP systemen alles te laten doen. Dit stelt maakbedrijven in staat om sneller in te spelen op ontwikkelingen zonder een meerjarig ontwikkelingsproces te hoeven doorlopen. Daarnaast zorgen losse apps en oplossingen ervoor dat niet het volledige aangepast dient te worden, wat weer resulteert in een snellere time-to-value. 

2. Leveranciersmanagement

Er wordt steeds meer uitbesteed binnen de industrie, waardoor de invloed van leveranciers steeds groter wordt. Dit betekent dat goed leveranciersmanagement steeds een sterkere trend aan het worden is. De traditionele focus op de laagste prijs is steeds meer aan het verschuiven naar een blend tussen digitale compatibility, total cost of ownership en duurzame waard creatie door samenwerkingen met leveranciers. 

Realtime inzicht

Voor inkopers houdt dit in dat ze goed in beeld moeten krijgen van de leveranciers met wie ze deze samenwerkingen aangaan. Door intelligente zoekmachines op basis van real-time marktinzichten & matchmaking in te zetten, zorg je dat je begint met een sterke basis. Hiernaast kun je projectmatig kijken welke partijen uit deze basis de beste match zijn met jouw inkoopbehoefte.

3. Inkoopprocessen & Risicomanagement

Uit onderzoek is gebleken dat risicomanagement, mede door Covid-19, een van de belangrijkste aandachtspunten is geworden van inkopers. Waar uitbesteden in het Verre Oosten of Oost-Europa voorheen een aantrekkelijk alternatief was om kosten te drukken, lijkt nu reshoring steeds meer in opkomst. Meer grip op orderstromen en minder afhankelijkheid van (onzeker) internationaal transport beperken risico’s in het volledige inkoopproces. Daarnaast blijkt dat door verschillende automatiseringen en digitaliseringen bij lokale toeleveranciers inkoopkosten niet altijd aanzienlijk hoger liggen.

Nieuwe inkoop strategieën

De pandemie heeft geleid tot een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde toeleveringsketen, waardoor het voor fabrikanten die uit andere landen kopen, met name China, een grotere uitdaging is om materialen te bemachtigen. Dit heeft veel fabrikanten ertoe aangezet hun sourcing te diversifiëren door een "China, Plus One"-strategie of near-sourcing toe te passen. Near-sourcing, ook wel lokale sourcing genoemd, is het proces waarbij een bedrijf de activiteiten dichter bij de plaats brengt waar het eindproduct wordt verkocht; in de productie verwijst het meestal naar de inkoop van grondstoffen van binnenlandse leveranciers. 

Lokaal zaken doen

We kunnen verwachten dat zowel reshoring als near-sourcing leidende trends zullen zijn in en na 2021, aangezien fabrikanten proberen de afhankelijkheid van buitenlandse materialen te verminderen of volledig te elimineren. Deze trends zullen fabrikanten niet alleen helpen veerkrachtig te blijven tegen toekomstige COVID-gerelateerde verstoringen als andere landen voor de tweede keer sluiten. Ook zullen ze een broodnodige boost geven aan de nationale en Europese economie.

Ook het toetsen en auditen van leveranciers wordt steeds belangrijker. Certificering, geheimhoudingsverklaringen en reviews in één centraal systeem bijhouden en opslaan begint steeds meer de standaard te worden. 

Zorg dat je als inkoper blijft voorlopen

Bovenstaande trends bieden naast uitdagingen, ook kansen om als inkoper een voorsprong te creëren ten opzichte van concurrenten. Door slim gebruik te maken van beschikbare digitale tools kun je al eenvoudig stappen zetten om jouw inkoopafdeling beter te laten presteren. Wil je meer weten over beschikbare digitale tools? Neem dan contact op.

-Paul Wouters- 

Als je ook graag op weg geholpen wilt worden met Tech2B, kun je hier aan de slag!