Tech2B Blog

Mogelijkheid om capaciteit en expertise delen via Tech2B van start

Shared asset consortium

De regio Drechtsteden-Gorinchem, bekend om haar gevestigde cluster van maakindustrie, is bezig met een innovatieve ontwikkeling. Smart Delta Drechtsteden, Duurzaamheidsfabriek, InnovationQuarter en het consortium (De Waal Machinefabriek, Faes group, MDIM, De Haagse Hogeschool hebben hun krachten gebundeld op het digitale platform Tech2B. Dit platform, dat al meer dan 4000 aangesloten bedrijven heeft, fungeert als een virtuele ontmoetingsplaats waar (maak)bedrijven en experts, assets en kennis kunnen delen. Inmiddels zijn al ruim 4000 bedrijven aangesloten waarmee een plek op het platform je toegangspoort is tot capaciteit, machines, apparatuur, tooling, testfaciliteiten en kennis. 

Het Delen van Assets: Samenwerking en Innovatie

Het Shared Assets Platform van Tech2B biedt MKB-ers in de maakindustrie flexibele, laagdrempelige en kosteneffectieve toegang tot het gebruik van (complexe) productieprocessen. Maakbedrijven en productiefaciliteiten kunnen op deze manier omzet genereren door flexibele capaciteit op hun assets aan te bieden via het platform of door het platform als portaal te gebruiken voor vraag en aanbod. De applicatie onderscheidt zich door onder andere inzicht te bieden in de capaciteit van organisaties op asset niveau en door assets gemakkelijk beschikbaar te stellen voor meerdere (lokale) bedrijven. Deze bedrijven kunnen vervolgens zelf dicht op het proces zitten om (investerings) afwegingen te kunnen maken. Het delen van onbenutte capaciteit en expertise wordt vereenvoudigd, wat niet alleen kostenbesparend is, maar ook samenwerking en innovatie binnen de sector bevordert.

Inzichtelijk maken van capaciteiten

De groeiende aanwezigheid van Tech2B is opmerkelijk. Met al meer dan 5000 actieve gebruikers in Nederland en internationale uitbreiding, koppelt het platform meer dan 420.000 maakbedrijven door heel Europa op basis van hun specialisaties, sector en locatie. Bedrijven kunnen hun ongebruikte capaciteit aanbieden via het platform, wat extra inkomsten kan genereren. Het platform onderscheidt zich door inzicht te bieden in de capaciteit van organisaties op asset-niveau en door een eenvoudige manier te bieden om assets beschikbaar te stellen aan andere bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven flexibeler en kosteneffectiever produceren.

Stimulans voor de Regionale Economie en Innovatie

De gezamenlijke inspanningen van deze samenwerking hebben twee kernaspecten. Allereerst stelt het maakbedrijven in staat om efficiënter gebruik te maken van geavanceerde technologieën en expertise om hun producten en processen te versterken. Het platform vereenvoudigt het delen van assets en bevordert samenwerkingsmogelijkheden, wat de innovatie in de sector stimuleert.

Ten tweede draagt het initiatief bij aan de ontwikkeling van het Smart Campus Leerpark in Dordrecht. Dit zal een ruimte bieden aan groeiende scale-ups in de maakindustrie. Door het delen van assets en kennis kunnen deze opkomende bedrijven hun groei bevorderen en tegelijkertijd kosten besparen.

De Toekomst van de Maakindustrie

Het platform zal echter blijven ontwikkelen en groeien, en wil de functies steeds verder uitbreiden om een belangrijk toegevoegde waarde kunnen blijven geven aan de maakbedrijven. De nauwe samenwerking tussen bedrijven en partners, zoals Smart Delta Drechtsteden en Duurzaamheidsfabriek, draagt bij aan de regionale economische bloei en versterkt de positie van de regio als een broeinest van innovatie en industriële ontwikkeling. Het delen van assets en expertise via het Tech2B-platform biedt een veelbelovende visie op de toekomst van de maakindustrie in Drechtsteden-Gorinchem en daarbuiten.

Shared Assets: Een Cruciaal Element in de Toekomst van de Maakindustrie

De maakindustrie heeft door de jaren heen vele transformaties ondergaan, gedreven door technologische vooruitgang en veranderende zakelijke dynamiek. In deze evolutie zien we nu een nieuw concept opduiken: shared assets, oftewel het delen van bedrijfsmiddelen en expertise. Dit concept vormt een sleutelrol in de toekomst van de maakindustrie, en hier is waarom.

  • Efficiëntie en Kostenbesparing

Een van de meest kritieke factoren in de hedendaagse zakelijke wereld is efficiëntie. Gedeelde assets stellen bedrijven in staat om onbenutte capaciteit te benutten. Deze capaciteit kan variëren van machines en apparatuur tot gespecialiseerde kennis. Door deze middelen te delen, kunnen bedrijven hun kosten verlagen en tegelijkertijd hun productie optimaliseren. Dit efficiënt gebruik van assets is een directe route naar verbeterde winstgevendheid en concurrentievermogen.

  • Stimulans voor Samenwerking en Innovatie

Het delen van assets brengt verschillende bedrijven bij elkaar op één platform, en deze samenkomst leidt tot nieuwe kansen voor samenwerking en innovatie. De uitwisseling van kennis en ervaring tussen verschillende spelers in de maakindustrie kan leiden tot de ontdekking van nieuwe productiemethoden, procesverbeteringen en zelfs de ontwikkeling van innovatieve producten. Dit bevordert niet alleen groei binnen individuele bedrijven, maar versterkt ook de sector als geheel.

  • Flexibiliteit en Wendbaarheid

De zakelijke omgeving is constant in beweging, en flexibiliteit is van cruciaal belang om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Shared assets bieden bedrijven de mogelijkheid om snel te schakelen en hun productie aan te passen aan de vraag. Dit vermogen om op een kosteneffectieve manier capaciteit bij te schalen of te verkleinen is essentieel om concurrerend te blijven in een snel veranderende wereld.

  • De Kracht van Connectiviteit

Het digitale tijdperk heeft een nieuw niveau van connectiviteit en samenwerking mogelijk gemaakt. Platforms zoals Tech2B, die bedrijven in staat stellen om hun assets en expertise te delen, fungeren als katalysator voor deze connectiviteit. Dit soort platforms overbruggen de kloof tussen vraag en aanbod, waardoor bedrijven gemakkelijk partners kunnen vinden die aan hun behoeften voldoen. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar opent ook de deur naar nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Assets en expertise delen? Maak een vrijblijvend account aan en plaats direct je items. 

Registeren - Digitale afspraak in plannen 

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt