Tech2B Nieuws

Tech2B en Experta Testing maken markt voor materiaaltests transparant

tech2b-start-materiaaltest-functionaliteit-voor-de-maakindustrie

“Het verschil met onze concurrenten? We hebben voor het testen van materialen geen eigen machines, bij elk probleem kunnen we dus de best passende technologie bij het meest gespecialiseerde laboratorium aanbieden van de 350 waar we mee werken. We hebben geen capaciteit die gevuld moet worden en kunnen zo onafhankelijk adviseren.”

Wim Pinnoo is Materiaalconsultant bij testbureau EXPERTA | TESTING, ze werken sinds kort samen met Tech2B vanwege de voordelen voor beide partijen. Paul Wouters van Tech2B legt uit: “We brengen bedrijven in de maakindustrie naar de partners die het beste bij ze passen, nu dus ook op het gebied van testen en analyseren. De meeste maakbedrijven hebben deze kennis onvoldoende of maar af en toe nodig, dan kan Experta ze helpen.”

Hoe werkt EXPERTA | TESTING?

Wim legt uit: “We starten vanuit het probleem van de klant, we kijken hoe we dit best kunnen oplossen. Vaak is dit door hun materiaal te testen op bepaalde fysische materiaaleigenschappen. We helpen hen vervolgens dit zodoende te laten testen bij het meest geschikte laboratorium. Ik doe dat als onafhankelijke consultant, we hebben geen contracten met laboratoria. Ik heb een opleiding Chemische Procestechnologie gedaan en heb meer dan 20 jaar ervaring in het testen van fysische materiaaleigenschappen.”

“Een aantal jaren geleden was ik zelf op het idee gekomen om een platform te bouwen zoals Tech2B, maar al snel kwam ik erachter dat dat voor een eenmansbedrijf onhaalbaar is. Je moet dat goed doen of niet, en daarom kwam ik bij Tech2B uit. Ze hebben al een heel goed platform, waar veel van onze klanten al actief zijn. Uit de eerste gesprekken bleek al snel dat ze hun portfolio uit willen breiden met kennispartners, dus we waren er snel uit.”

Wat doet EXPERTA | TESTING voor haar klanten?

“We bieden alle fysische materiaaltesten aan: van Adhesie-testen tot Zetapotentiaal analyses, maar bijvoorbeeld ook thermo-mechanische testen. De meeste van onze klanten komen met een R&D test-vraagstuk. Ze hebben een probleem, en hebben zelf niet de kennis of apparatuur in huis om dit op te lossen. We helpen hen vervolgens te bepalen welke specifieke fysische materiaaleigenschappen moeten worden bepaald en waar men dit best kan uitbesteden.”

“Ik begin meestal met een intakegesprek om te kijken wat het probleem is. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat men bij de ontwikkeling van een elektronisch toestel voor thuisgebruik wil weten hoe bepaalde onderdelen zullen slijten en hoe men hierop de garantietermijn zou kunnen bepalen.”

Wat is het belang van de klant dan?

“De fabrikant wil dan liever niet te diep in de buidel tasten met garanties en dus goed de duurzaamheid van hun product kunnen inschatten. Hiervoor zijn verouderings- en vermoeiingstesten vaak een goede oplossing. En kan het bepalen van fysische materiaaleigenschappen van de onderdelen goede inzichten geven naar hun levensduur in dit specifieke gebruik. Als we dit goed op elkaar afstemmen, kunnen we hen helpen de garantietermijn goed te bepalen.”

“We bieden onze testen niet als product aan, maar als middel om tot een oplossing te komen. De klant krijgt niet alleen een testrapport met grafieken en getalletjes, we geven een antwoord op de vraag. Het intakegesprek is nodig om die initiële vraag duidelijk te krijgen, klanten weten vaak niet wat het exacte probleem is.”

Wat is de rol van Tech2B hierin?

Paul legt uit: “Onze rol is tweeledig: we bieden een bedrijvenpagina waar geïnteresseerden met filters hun testen kunnen selecteren, maar onze klanten kunnen hun vragen ook op het platform plaatsen zodat bedrijven met de juiste expertise erop kunnen reageren, zoals Experta.”

“In januari 2023 is het ook mogelijk om zogenaamde ’shared assets’ te delen, zodat je sneller bij de juiste testapparatuur uit kunt komen. Maakbedrijven hebben soms zelf al testapparatuur staan die het grootste deel van de tijd stil staat, zo koppel je vraag en aanbod optimaal. En Experta kan als kennispartner bemiddelen bij de moeilijke vraagstukken.”

Dus de samenwerking is voor beide partijen voordelig?

Wim knikt: “Het werkt heel mooi via Tech2B: vragen worden opgesplitst naar complexiteit en krijgen zo structuur. Bij de meeste standaard testvragen hoeven we er straks niet meer tussen te zitten, daar voegen we niets toe. Bij de complexere projecten worden we natuurlijk wel ingeschakeld.”

Paul vult aan: “Experta is een mooie toevoeging aan ons platform, het past precies binnen onze visie. Daarbij willen we samenwerken met de juiste experts, in dit geval Experta. Dus we hebben er allebei baat bij.”

Over EXPERTA | TESTING

EXPERTA | TESTING biedt fysische materiaaltesten aan, van Adhesie-testen tot Zetapotentiaal analyses. De meeste klanten komen met een R&D vraagstuk, ze hebben een probleem waarvoor fysische eigenschappen bepaald moeten worden.

EXPERTA | TESTING biedt testen niet als product aan, maar als middel om tot een oplossing te komen. De klant krijgt niet alleen een testrapport met grafieken en getalletjes, maar ook een antwoord op de vraag.

Over Tech2B

Tech2B is het grootste ecosysteem van de maakindustrie. Het platform Tech2B slaat een brug tussen inkopers, engineers en toeleveranciers in de maakindustrie, maar biedt deze partijen ook een ecosysteem van onafhankelijke partijen en kennisinstituten.

Het Tech2B-platform bereidt de continu veranderende ontwerp- en maakindustrie voor op de toekomst. Een veilige, cloud gebaseerde omgeving vergroot de transparantie en maakt focus op procesoptimalisatie en heldere communicatie tussen partijen mogelijk.

Subscribe by email