Tech2B Blog

KOP en Tech2B starten digitaliseringsplan voor Kempische maakindustrie

KOP+Tech2B (1)

Het Kempisch Ondernemingsplatform (KOP) start binnenkort samen met maakindustrie-platform Tech2B een initiatief om digitalisering in de Kempische maakindustrie te versterken.

Namens het KOP legt Stefan Slenders uit wat de samenwerking met Tech2B inhoudt: “Binnen de maakindustrie wordt digitalisering steeds belangrijker, bedrijven die daar niet in meegaan zullen ongetwijfeld verdwijnen. We hebben als Kempisch Ondernemers Platform daarom samen met Tech2B een plan opgesteld om dit proces van digitalisering in de regio te versnellen.”

Voor Paul Wouters van Tech2B was de samenwerking heel logisch: “Tech2B is in de Kempen ontstaan, het eerste concept is daar bedacht. Er was al wel wat kennisuitwisseling in de Kempische maakindustrie, maar met ons platform willen we dat nog verder versterken en digitaliseren. De maakbedrijven in de Kempen kennen elkaar ook nog niet goed genoeg, ze steken te snel de grens van de regio over omdat ze denken dat het buiten beter is.”

Digitalisering in de Kempische maakindustrie: “Het sentiment is omgeslagen”

“Tech2B is in de Kempen ontstaan, het eerste concept is daar bedacht. Er was al wel wat kennisuitwisseling in de Kempische maakindustrie, maar met ons platform willen we dat nog verder versterken en digitaliseren. De maakbedrijven in de Kempen kennen elkaar ook nog niet goed genoeg, ze steken te snel de grens van de regio over omdat ze denken dat het buiten beter is.”

Paul Wouters is medeoprichter van Tech2B, het ‘platform van de maakindustrie’. Hij werd onlangs benaderd door Stefan Slenders van het Kempisch Ondernemersplatform voor een ‘stukje’ samenwerking. Stefan legt uit: “Binnen de maakindustrie wordt digitalisering steeds belangrijker, bedrijven die daar niet in meegaan zullen ongetwijfeld verdwijnen. We hebben als Kempisch Ondernemers Platform daarom samen met Tech2B een plan opgesteld om dit proces van digitalisering in de regio te versnellen.”

“Binnen de maakindustrie wordt digitalisering steeds belangrijker, bedrijven die daar niet in meegaan zullen ongetwijfeld verdwijnen."

Stefan Slenders - Kempisch Ondernemers Platform (KOP)

Waar komt dit project vandaan?

“We hebben als Kempisch Ondernemers Platform (KOP) vijf centrale thema’s, één daarvan is innovatie. Begin 2020 hebben we onderzoek laten verrichten naar de innovatiekracht van de maakindustrie in de Kempen, digitalisering bleek een aandachtspunt. Dat is door Corona natuurlijk nog verder versneld, vanuit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) kwamen middelen vrij om de negatieve gevolgen van de Coronacrisis in de omgeving te dempen. Eén daarvan was gericht op digitalisering in de maakindustrie, daar hadden we ideeën over en dus hebben we samen een plan gemaakt en ingediend. Dat is inmiddels goedgekeurd.”

“Het was daarom logisch voor het KOP om contact te zoeken met Tech2B en samen een projectplan te schrijven, beide partijen zijn immers bezig met verbinden. Het kernpunt van ons plan is om onderlinge samenwerking en vindbaarheid van Kempische maakbedrijven te versterken. Daarnaast willen we de regio in zijn geheel beter in kaart brengen binnen de (internationale) industrie.” 

Hoe kan Tech2B hieraan bijdragen?

Paul legt uit: “We willen het netwerk van Tech2B binnen de Kempen openstellen, straks kun je binnen de regio makkelijker zoeken en vinden en zal de onderlinge, regionale samenwerking versterkt worden. De eigenaren van MKB-bedrijven zijn vaak vakmensen die liever met machines bezig zijn dan met computers, dus die moet je stap voor stap begeleiden in deze transparantie. Niet te snel en heel laagdrempelig, een beetje zoals LinkedIn werkt.”

“We willen het netwerk van Tech2B binnen de Kempen openstellen, straks kun je binnen de regio makkelijker zoeken en vinden en zal de onderlinge, regionale samenwerking versterkt worden."

Paul Wouters - Tech2B

“We willen straks met enkele pilotbedrijven orders aan elkaar knopen. Zeker de bedrijven ‘aan de rand’ willen we motiveren om eerst binnen de Kempen te kijken en uitbesteden binnen de regio aantrekkelijker maken. De laatste tijd begint afstand steeds belangrijker te worden, we hebben als land gemerkt dat we te afhankelijk zijn van het buitenland. Als je nu produceert in China, heb je een probleem.”

“We streven vooral naar de kwaliteit van de match, het gaat niet om de kwantiteit. We zien dat bedrijven vaak opdrachten toegestuurd krijgen van producten die ze helemaal niet kunnen maken. Ze sturen het dan door naar een andere partij, maar zetten er wel een marge bovenop. Dit is ook weer nadelig voor de regionale concurrentiepositie. We willen dus de transparantie vergroten en het inkoopproces efficiënter inrichten, er zitten veel mensen uren te calculeren zonder dat het wat toevoegt.”

Hoe loopt de digitalisering van de Kempische maakindustrie?

Stefan legt uit: “Het sentiment omtrent digitaliseren is omgeslagen. Thuiswerken, online bestellen, het draagt allemaal bij aan een positieve beeldvorming omtrent digitalisering. We zien bij kleinere MKB-bedrijven, grofweg 5 - 50 medewerkers, dat digitalisering niet altijd de prioriteit krijgt die het zou moeten krijgen.” 

“Bedrijven met een grote capaciteiten en financiële middelen kunnen redelijk snel meegaan in de digitaliseren die nodig is om te blijven innoveren. Uit onderzoek van Tech2B blijkt dat (kleine)toeleverende bedrijven binnen de maakindustrie deze slagkracht nog niet bevat. Bedrijven onder de 10 medewerkers blijven achter op het gebied van digitalisering om de trends van kortere doorlooptijden, security en kleinere series het hoofd te kunnen bieden.” 

“In de Kempen gaat het hier in eerste aanleg om 236 bedrijven, grofweg 60% van alle maakbedrijven. Dat zijn behoorlijke aantallen, die ons stimuleren om het project op tijd op te pakken.” 

Kempische maakbedrijven zullen de komende periode over de ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht. Al interesse? Neem gerust contact op. 

Stefan Slenders – 0654360324 - stefan@hetkop.nl

Paul Wouters – 0650840742 – paul@tech2b.cc

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt